Başarılı Bir İçerik Projesi İçin Ekip Nasıl Oluşturulur?

Bugüne kadar sıfırdan itibaren içinde yer aldığım içerik projelerinden aldığım en önemli iki ders:

› İyi bir ekip oluştur.
› Ekibi mutlu et.

Bu yazıda ilk maddeye odaklanalım, ekibin nasıl mutlu edilebileceği de başka bir yazının konusu olsun.

İlk cümlede bahsini ettiğim içerik projesi bir içerik sitesi de (internet yayıncısı) olabilir, bir markanın/ajansın içerik pazarlaması departmanı da (bu durumda proje, departman değil de departmanın yaptığı işler oluyor). Her iki koşulda da ideal içerik ekibi üyelerinin profili çok farklı değil.

Bugüne kadar yer aldığım projelerde işimin önemli bir parçası da farklı içerik ekipleri oluşturmak ve bu ekiplerin kendi arasında uyumlu, verimli ve kendilerini de tatmin edici şekilde çalışmalarını sağlamak oldu. Girdiğim mülakatlar, taradığım CV’ler ve tanıştığım ve birlikte çalıştığım farklı profiller ile beraber, bir içerik ekibi kurulurken çalışkanlık, dürüstlük ya da yaratıcılık gibi düz anlatımlardansa daha derinlikli tanımlamalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Bu yüzden de bir içerik ekibi kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sıralamak istedim.

En kritik konunun ise çekirdek ekibi kurmak olduğunu ve aşağıdaki maddelerin çekirdek ekibi kurarken de, ekibi büyütürken de geçerli olduğunu not düşmek isterim.

Peki o zaman başlayalım, başarılı bir içerik projesi için nasıl ekip üyelerine ihtiyacımız var?

  • Farklı tarzlara, farklı birikimlere sahip olmalı: İçerik ekibi üyelerinin bilgi ve birikimleri ile işi ele alış şekilleri yani bakış açıları birbirini tamamlayan tarzda olmalı, birbiri üzerine binmemeli ve kendini tekrar etmemeli. Yalnızca başarılı olduğunu bildiğiniz profilden ekibe alım yapıldığı takdirde başarı aynı oranda artacak diye bir kural yok.
  • Burnu koku alabilmeli: İyi içerikten anlayanlar için ilgi görecek içeriğin kokusu kendini belli eder. Bunu matematikle açıklayamazsınız, kabaca hisler devreye girer. İnsanların tıklamak, tüketmek ve paylaşmak isteyecekleri içerik üretmek için empati gücü, analitik bakış açısı, tecrübe ve güncel zekanın bileşimi gerekir. Bu bileşimden burnu koku alan içerik uzmanları çıkar.

Empati gücü: Üretilen ve yayılan içerik ile ulaşılmak istenen hedef kitlenin yerine kendini koyabilmek, aynı şekilde düşünebilmektir.

Analitik bakış açısı: Belirlenen yöntemle uygulanan eylemin sonuçlarının sadece yöntem ve uygulamaya değil, birçok bağımsız faktöre bağlı olduğunu bilmektir. Neden ile sonuç arasındaki yol dolambaçlıdır çünkü.

Tecrübe: Burnun doğru nefesi alabilmesi için bolca nefes egzersizi yapmış olmaya ihtiyacı vardır, bu da tecrübedir.

Güncel zeka: İnternet retoriğinden ya da raconundan anlamaktır, günceli sürekli takip edebilmektir.

  • Context (bağlam) yaratabilmeli: İçerik insanı, yarattığı her içerik ile minik bir dünya yaratır aslında. Bu dünyanın temel elementleri ise konu, başlık ve görsel seçimidir. Bu üçünün yarattığı context de içeriğin (content’in) çatısıdır. İlgi çekici ve birbirini tamamlayan başlığı, görseli ve konuyu seçebilen kişiler içerik ekibinizde yer almalı.
  • Hızlı düşünebilmeli, çabuk hareket edebilmeli: Bugünün en büyük fenomenlerinden biri olan real-time marketing’e inanıyorsanız ve real-time content marketing sizin öncelikli growth-driver’larınızdansa, içerik ekibinizin de güncel olayları yakalayabilen, okuyucuların konuştuklarını dinleyebilen, buna göre de hızlı düşünen ve çabuk hareket (execute) eden bir yapıya sahip olması gerekiyor. İlk tepki verebilen her zaman en çok dikkati çeken olur.
  • Brainstorm’a açık, egosu kararında olmalı: Farklı tarza ve birikime sahip olmak yetmiyor; bunun farkında olan ve kendisinde olmayanın başkasında olduğunu bilen ve bunu kabul edebilen bir ekip lazım. Bunun oluru ise egosu kararında olan, birbirini besleyebilen ve ortak başarıya inancı olan ekip üyeleridir.
  • İnisiyatif alabilmeli, sorumluluktan kaçmamalı: Başarısız olmaktan korkmayan kişilerdir bunlar. Verilen sorumluluk dahilinde inisiyatif kullanır, kararlarında başarılı oldukları sürece istedikleri sorumluluğun artacağını ve başarısız oldukları takdirde ise bunun daha iyi olmak için yaşanması gereken bir ders olduğunu bilirler.
  • Rakamlarla konuşabilmeli: Neredeyse bütün KPI’ları ölçülebilir olan bir internet işinde, alınan derslerin çoğu rakamlarla konuşabilme sayesinde olur. Ana kahramanı “bence…”lerden ziyade, “rakamlar gösteriyor ki…” olan içerik insanı geçmişten ders alır.
  • Ortak bir başarı öyküsüne ya da gayeye inanabilmeli: Faturaları ödeyebilmek için çalışıyoruz ama işin içinde manevi tatmin varsa eğer, daha bir farklı çalışıyoruz, işte o zaman işi sahipleniyoruz. Ortak bir gaye (purpose) ile herkesin gıpta ile baktığı bir başarı hikayesi yaratma arzusunu herkes ister ama kimler gerektiğinde kendinden feda edebilir?
  • Kişisel hırsları da olmalı: Dizginlenebildiği sürece hırs iyidir, insanı zinde tutar, progressive bir çalışma ortamı yaratır. Kişisel hırsları olmayanlar için iş, doldurulması gereken mesai, bitmesi gereken ödevdir. Kişisel hırsları olanlar için ise “bu bitti, şimdi ne yapabilirim” diye sormaktır. Hırsı egoyla değil, yaptığınız iş ile yarıştırdığınızda ideal ortam oluşur.

Klişe bir sonla bitireyim: Bütün yetenekler, kişisel özellikler ve birikimler bir yana, her ekipte olduğu gibi, içerik ekibi de karakterli insanlardan oluşmalıdır. “Karakter”in altını doldurmayı ise size bırakıyorum.

Sonradan gelen edit: En unutulmaması gerekeni unutmuşum. İçerik ekibi üyelerinde olması gereken en elzem özelliklerden biri de pazarlama kafasına (mindset’ine) sahip olmalarıdır. Neticede üretilen o içeriklerin birer amacı, varması gereken hedefi var (satış, lead, reklam vb). Ben Yemek.com’daki ekibimizde bundan bolca gördüğüm için fabrika ayarlarında geliyor zannetmiş olabilirim.

business dev, content marketing, native advertising // former product manager @yemekcom & @yemeksepeti

Görüşlerinizle katkıda bulunabilirsiniz

*